Krise og Beredskap

Et økende antall nordmenn besøker Filippinene hvert år og de aller fleste besøk forløper uten dramatikk. Man bør likevel være klar over at ulykker, væpnede konflikter og naturkatastrofer gjør at man ved opphold på Filippinene bør ta visse forholdsregler. Les mer

Som jeg nevnte i det sirkulærbrevet som ble sendt ut sist uke, ville vi komme tilbake til ambassadens arbeid på feltet krise og beredskap. Når så gjøres, er det all grunn til innledningsvis å understreke at det i dag ikke foreligger noen krisesituasjon. Det som nå følger, er en ren rutineutsendelse, hvor stikkordet er beredskap. Les mer

Ambassaden har sammen med nordiske kollegaer utarbeidet en beredskapsplan for de nordiske lands borgere på Filippinene. Følgende sentrale dokumenter er utarbeidet på basis av denne: Les mer