Krise og Beredskap

Ambassaden anbefaler alle norske borgere som er bosatt i, eller planlegger reise til Filippinene, å registrere seg ved ambassaden. Dette gjøres elektronisk gjennom Reiseregistreringsportalen. Les mer

Som jeg nevnte i det sirkulærbrevet som ble sendt ut sist uke, ville vi komme tilbake til ambassadens arbeid på feltet krise og beredskap. Når så gjøres, er det all grunn til innledningsvis å understreke at det i dag ikke foreligger noen krisesituasjon. Det som nå følger, er en ren rutineutsendelse, hvor stikkordet er beredskap. Les mer

Ambassaden har sammen med nordiske kollegaer utarbeidet en beredskapsplan for de nordiske lands borgere på Filippinene. Følgende sentrale dokumenter er utarbeidet på basis av denne: Les mer