Sikkerhet

28.01.2015 // De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler.

Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd for deler av Filippinene. Se offisielt reiseråd.

Det forekommer fremdeles uroligheter i deler av Filippinene mellom ulike opprørsbevegelser og myndighetene.

Det er ønskelig at alle reisende til Filippinene registrerer sin reise på Reiseregistrering.no slik at vi kan nå ut med viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig. Reisende bør så langt som mulig også forsøke å holde seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen bl.a. gjennom lokale media, samt følge de anvisninger som gis av filippinsk politi og sikkerhetspersonell.

Kriminalitet

Det er generelt en forhøyet risiko for å bli utsatt for kriminelle handlinger på Filippinene på grunn av stor fattigdom og utbredt gatekriminalitet. Reisende bør således utvise forsiktighet og aktsomhet. Det er mange skytevåpen i sirkulasjon, og turister er spesielt utsatt for ran og tyveri. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret.

På eventuell forespørsel fra politiet må man kunne fremvise gyldig identifikasjon. En kopi av personalia-siden i passet er normalt tilstrekkelig.

Strafferammene for befatning med narkotika er svært strenge. Det samme gjelder overgrep mot barn. Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Lokale reiser

Sikkerheten ved reise med taxi, buss og båt er redusert. Det regnes som trygt å ta registrerte drosjer på dagtid. Om natten anbefales det å ta drosje fra et av hotellene, da bilnumrene blir skrevet opp av hotellets dørvakt. Vær oppmerksom, og lås gjerne dørene når du sitter i taxi. Busser er ofte i dårlig forfatning. Det er få overfall av biler på veiene i provinsene, mens det forekommer i Manila; spesielt utsatt er lokale transportmidler (busser, jeepneys). Trafikkulykker forekommer ofte. Ved enkelte av innfartsårene til Manila er farten svært høy og trafikken uoversiktlig. I provinsene er infrastrukturen svært dårlig enkelte steder, og i regntiden kan flere av veiene ikke benyttes.

Sjøtransport kan være risikofylt da filippinske ferger ofte er overfylte, mangler nødvendig livredningsutstyr og er dårlig vedlikeholdte. Stormer kan blåse raskt opp. Det er risiko for sjørøveri og kidnapping i filippinsk farvann, særlig i sør.

Terrorvirksomhet

Terroraksjoner forekommer, men sporadisk på Filippinene. Spredte terroristgrupper har kapasitet og vilje til å ramme uskyldige mennesker. Angrep er som regel målrettede, men kan ramme uskyldige personer. Det anbefales derfor at man viser særlig aktsomhet i utsatte områder.
Det har de siste årene vært tilfeller der utlendinger har blitt kidnappet. Risikoen er spesielt høy i sørvestlige Mindanao og på Sulu-øygruppen, inkludert havområdene som omgir dem.

Værforhold

I regntiden rammes ulike deler av landet regelmessig av til dels meget kraftige tyfoner. Ofte blir de etterfulgt av store nedbørsmengder med påfølgende oversvømmelser, også i Manila. På sjøen kan værforholdene endres raskt. I tyfonsesongen (juni til desember) kan tyfoner ramme på kort varsel.

Se også Naturkatastrofer.


Bookmark and Share