Sikkerhet

23.09.2015 // Et økende antall nordmenn besøker Filippinene hvert år og de aller fleste besøk forløper uten dramatikk. Kriminalitet, ulykker, væpnede konflikter og naturkatastrofer gjør det likevel nødvendig at man er på vakt og tar nødvendige forholdsregler.

Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd for deler av Filippinene. Se offisielt reiseråd.

Kriminalitet

Det er en ikke ubetydelig risiko for å bli utsatt for kriminelle handlinger på Filippinene, bl.a. på grunn av stor fattigdom og utbredt gatekriminalitet. Reisende bør utvise forsiktighet og aktsomhet. Det er mange skytevåpen i sirkulasjon, og utlendinger er spesielt utsatt for ran og tyveri. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret. Kidnappinger og bortføringer forekommer.

Strafferammene for befatning med narkotika er svært strenge. Det samme gjelder overgrep mot barn. Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Trafikksikkerhet og transport

Trafikkulykker forekommer dessverre ofte. Ved enkelte av innfartsårene til Manila er farten svært høy og trafikken uoversiktlig. I provinsene kan infrastrukturen være dårlig og deler av året er fremkommeligheten redusert. Belysning langs veier er svært begrenset, og flere kjøretøyer bruker ikke lys. Det anbefales å prioritere trafikksikkerhet ved valg av kjøretøy. Bruk alltid sikkerhetsbelte!

Lokale busser er ofte i dårlig forfatning. Sjøtransport kan være risikofylt da filippinske ferger ofte er overfylte, mangler nødvendig livredningsutstyr og er dårlig vedlikeholdte. Stormer kan blåse opp raskt. Det er risiko for sjørøveri og kidnapping i filippinsk farvann, særlig i sør. Det anbefales å være varsom med bruk av taxi da det forekommer tilfeller av neddoping og ran av passasjerer. Risikoen kan reduseres ved å ta taxi fra et av de bedre hotellene hvor bilnumrene blir skrevet opp av hotellets dørvakt.

Konflikt og terror

Filippinene har flere pågående væpnede konflikter, samt områder med begrenset grad av myndighetskontroll. Terroraksjoner forekommer. Spredte terroristgrupper har kapasitet og vilje til å ramme uskyldige mennesker. Angrep er som regel målrettede, men kan ramme mer tilfeldig. Det har de siste årene vært tilfeller der utlendinger har blitt kidnappet. Risikoen er spesielt høy i sørvestlige Mindanao og på Sulu-øygruppen, inkludert havområdene som omgir dem. Det har også vært aksjoner andre steder, bl.a. ved Samal Island i nærheten av Davao (september 2015).

Reiseregistrering

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid på Filippinene oppfordres til å registrere seg på Reiseregistrering.no slik at vi kan nå ut med viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig. 

Forsikring

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Nødsituasjon

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde, eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Ambassaden i Manila kan kontaktes på telefon +63 2 317 2700 eller epost emb.manila@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 2395 0000 eller epost UDops@mfa.no.

Videre anbefales norske borgere å holde seg oppdatert om en eventuell krise via filippinske medier og om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.


Bookmark and Share