Naturkatastrofer

25.01.2015 // Filippinene ligger utsatt til for flere typer naturkatastrofer. I nyere tid har man opplevd både voldsomme tyfoner og kraftige jordskjelv.

Utenriksdepartementet/ambassaden oppretter normalt ikke offisielle reiseråd i forbindelse med natur- og meteorologiske fenomener.

Alle som oppholder seg i områder som blir/har blitt utsatt for naturkatastrofer oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler, følge med på nyheter og å etterleve råd fra lokale myndigheter.

Vi ber om at alle norske borgere på Filippinene registrerer seg hos ambassaden elektronisk via www.reiseregistrering.no slik at vi kan nå ut med informasjon direkte hvis det skulle bli nødvendig.

Generelt om naturkatastrofer på Filippinene

I regntiden, som kan vare fra juni til slutten av desember, får man ofte tyfoner/tropiske stormer som potensielt kan ha vindstyrke på over 300 km/t. Tyfonvarslingssystemene har etter hvert blitt svært gode, og via satellitt kan man som regel spore tyfonene i noen dager før de treffer land og beregne omtrentlig bane og styrke. De nordlige delene av landet er mest utsatte, men de seneste årene har kraftige stormer også rammet Mindanao i sør. Flom og jordskred kan også forekomme - særlig i regntiden. Tyfonen Haiyan (filippinsk navn Yolanda) som rammet Filippinene i november 2013 var den kraftigste som har truffet land noensinne, og den forårsaket store ødeleggelser og flere tusen dødsfall hovedsakelig i Visayas-området.

Filippinene er stadig utsatt for jordskjelv og har aktive vulkaner. Det siste årene har man hatt to store jordskjelv. Et rammet Luzon i 1990 og kostet over 1100 liv. Vulkanen Pinatubo hadde utbrudd i 1991 og forårsaket 850 dødsfall. I oktober 2013 krevde et jordskjelv på Bohol i overkant av 200 liv. Ved jordskjelv på Filippinene eller i omkringliggende områder finnes også en risiko for tsunamier.


Bookmark and Share