Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

23.09.2015 // For norske borgere er Filippinene visumfritt for opphold på inntil 30 dagers varighet. Pass må være gyldig i minimum seks måneder etter planlagt utreisedato.

Visum
Ved ankomst Filippinene gis norske borgere innreise mot fremvisning av gyldig returbillett eller flybillett til visumfritt tredjeland innen 30 dager. Ved henvendelse til Filippinenes ambassade i Oslo kan man få turistvisum for 59 dagers opphold.

Ambassaden er blitt meddelt av filippinske immigrasjonsmyndigheter at det ikke lenger er mulig å betale bot for oversittelse av et visums gyldighetstid til immigrasjonsmyndighetene på flyplassen før utreise. Gyldig opphold må derfor bringes i orden i god tid før planlagt avreise, ellers blir utreise nektet.

Reisedokumenter
Pass må være gyldig i minst seks måneder fra forventet avreise fra Filippinene.

Det er et krav fra filippinske myndigheter om at gyldig billett ut av Filippinene (retur- eller "onwards"-billett) må medbringes når man skal sjekke inn på flyreiser til Filippinene. Noen flyselskap nekter ombordstigning dersom dette ikke kan fremvises.

Ved utreise fra Filippinene må det betales en flyplassavgift kontant på PHP 550.

Generelt
Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

For mer informasjon kan Filippinenes ambassade i Oslo kontaktes på:

Embassy of the Philippines
Nedre Vollgate 4, 4. etg.
0158 Oslo

Tlf: + 47 22 40 09 00
Faks: + 47 22 41 74 01

http://www.philembassy.no/
 
Andre nyttige nettsteder:

Department of Foreign Affairs, www.dfa.gov.ph
Bureau of Immigration, www.immigration.gov.ph

HELSE

I Manila finnes det i dag et godt utvalg av private sykehus og legetjenester, og kun unntaksvis vil overføring til behandling i andre land være nødvendig. Utenfor Manila og storbyene er imidlertid tilbudet langt mer variert. Medisinsk behandling på Filippinene kan være dyrt, og det anbefales sterkt å tegne reiseforsikring.

Helsetilbudet
Standarden på sykehus og legetjenester har de siste årene blitt vesentlig forbedret. I Manila finnes det i dag et stort utvalg av private leger og tannleger, mange med deler av eller hele utdannelsen fra utlandet (særlig USA). Det offentlige helsetilbudet har lav standard. Filippinske sykehus har generelt dårlig tilgang på blod. Medisinutvalget på store apotek er relativt godt. Både medisinsk behandling og internasjonale merkemedisiner kan være svært kostbart.

Helseutfordringer
Insekter, spesielt mygg, kan være plagsomme, og insektstikk kan bli infisert. Dengue-feber, et virus som smitter gjennom myggstikk, forekommer over hele Filippinene. Malariamygg forekommer i begrenset utstrekning (først og fremst i jungelområder), og det anbefales å ta malariatabletter ved reise til disse områdene. Anti-myggkrem kan kjøpes lokalt, evt. tas med fra Norge.

Barnesenger bør i perioder utstyres med insektnett, som fås kjøpt lokalt. Rabies finnes på hele Filippinene.

Vær forberedt på varmt klima. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå uttørring. Det anbefales at man drikker vann fra flaske. Sjekk forseglingen på flasker.

Luftforurensing er et problem i Manila. Særlig små barn er utsatt.

Hygieneforholdene på Filippinene må regnes som relativt bra. Noen utlendinger opplever imidlertid mage- og tarminfeksjoner, men disse er som regel ikke av alvorlig karakter.

Vaksiner
Det anbefales å søke råd hos lege i god tid før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov. Se også nettsidene til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) for oppdatert informasjon. 

 


Bookmark and Share