Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

20.01.2015 //

Inn- og utreisebestemmelser
Norske borgere gis det gebyrfritt visum for 30 dagers opphold ved ankomst mot fremvisning av gyldig returbillett eller flybillett til visumfritt tredjeland, men man kan også få turistvisum for 59 dager ved henvendelse til Filippinenes ambassade i Oslo. Pass må være gyldig i minst 6 mnd. fra forventet avreise fra Filippinene.

Det er et krav fra filippinske myndigheter om at gyldig billett ut av Filippinene (retur- eller "onwards"-billett) må medbringes når man skal sjekke inn på flyreiser til Filippinene. Noen flyselskap nekter ombordstigning dersom dette ikke fremvises.

Ambassaden er blitt meddelt av filippinske immigrasjonsmyndigheter at det ikke lengre er mulig å betale bot for oversittelse av et visums gyldighetstid til immigrasjonsmyndighetene på flyplassen før avreise. Gyldig opphold må derfor bringes i orden i god tid før planlagt avreise, eller blir utreise nektet.

For informasjon om visum til Filippinene, se også Filippinenes ambassade i Norge:

Embassy of the Philippines,
Nedre Vollgate 4, 4th Floor
0158 Oslo
Tlf: + 47 22 40 09 00
Faks: + 47 22 41 74 01
http://www.philembassy.no/

 

Andre nyttige nettsteder:

www.dfa.gov.ph (Det filippinske utenriksdepartementet)
www.immigration.gov.ph (De filippinske immigrasjonsmyndigheter)

Flyplassavgift ved utreise er PHP 550,- som må betales kontant.

 

Helse
Søk råd hos lege i god tid før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov.

Insekter, spesielt mygg, kan være plagsomme, og insektstikk kan bli infisert. Malariamygg forekommer kun i svært begrenset utstrekning (først og fremst i jungelområder), og det anbefales adekvat malariaprofylakse ved reise til disse områdene. Dengue-feber, et virus som smitter gjennom myggstikk, forekommer i hele Filippinene. Anti-myggkrem kan kjøpes lokalt, evt. tas med fra Norge. Barnesenger bør i perioder utstyres med insektnett, som fås kjøpt lokalt. Rabies finnes på hele Filippinene.

NB! Det rapporteres nå om en økning i antall tilfeller av denguefeber i flere land i Sør- og Sørøst-Asia, bl.a. på Filippinene. I følge Folkehelseinstituttet er det ikke grunnlag for å fraråde reise til noe land i regionen, men reisende til områder med denguefeber bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk. Mer informasjon er å finne på Folkehelseinstituttets nettsider.

I Manila finnes det et stort utvalg av leger og tannleger, mange med tilleggsutdannelse fra USA.  Sykehus og legetjenester utenfor Manila har ofte lav standard. Medisinutvalget på store apotek er relativt godt, men internasjonale merkemedisiner er forholdsvis kostbare. Filippinske sykehus har generelt dårlig tilgang på blod. Medisinsk behandling på Filippinene kan være dyrt, og det anbefales sterkt å tegne reiseforsikring.

Klima
Vær forberedt på varmt klima. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå uttørring. Det anbefales at man drikker vann fra flaske. Sjekk forseglingen på flasker.

Luftforurensing er et stort problem i Manila. Særlig små barn er utsatt.


Bookmark and Share