Reiseinformasjon

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Det kan faktisk koste deg en million. Les mer

De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Les mer

Besittelse og bruk av enhver form for narkotika, selv små kvanta, er strengt forbudt og kan straffes med lange fengselsstraffer. Filippinske lover mot pedofili er meget strenge. Iht. filippinsk lov er en person under 18 år å regne som et barn. Enslige mannlige reisende bør vise varsomhet i omgang med ”vennlige” fremmede med barn, da det forekommer at beskyldninger om barnemishandling og/eller... Les mer

Inn- og utreisebestemmelser Norske borgere gis det gebyrfritt visum for 30 dagers opphold ved ankomst mot fremvisning av gyldig returbillett eller flybillett til visumfritt tredjeland, men man kan også få turistvisum for 59 dager ved henvendelse til Filippinenes ambassade i Oslo. Pass må være gyldig i minst 6 mnd. fra forventet avreise fra Filippinene. Det er et krav fra filippinske myndigheter... Les mer

Filippinene ligger utsatt til for flere typer naturkatastrofer. I nyere tid har man opplevd både voldsomme tyfoner og kraftige jordskjelv.

Nyttig informasjon for opphold på Filippinene. Les mer