Reiseinformasjon

Indonesia opplever den verste skogbrannen i landet siden 1997-98. Særlig kan denne typen ulmebranner i torvmyr være farlig for mennesker, da dette avgir giftige gasser i luften. Som et resultatet av de sterke vindene i Sørøst-Asia må innbyggere i flere land nå belage seg på flere uker med røyk og smog.  Filippinske myndigheter (PAGASA) meldte 26.10.2015 om røyk og smog over deler av Mind Les mer

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Det kan faktisk koste deg en million. Les mer

Et økende antall nordmenn besøker Filippinene hvert år og de aller fleste besøk forløper uten dramatikk. Kriminalitet, ulykker, væpnede konflikter og naturkatastrofer gjør det likevel nødvendig at man er på vakt og tar nødvendige forholdsregler. Les mer

Besittelse og bruk av enhver form for narkotika, selv små kvanta, er strengt forbudt og kan straffes med lange fengselsstraffer. Filippinske lover mot pedofili er meget strenge. Iht. filippinsk lov er en person under 18 år å regne som et barn. Enslige mannlige reisende bør vise varsomhet i omgang med ”vennlige” fremmede med barn, da det forekommer at beskyldninger om barnemishandling og/eller... Les mer

For norske borgere er Filippinene visumfritt for opphold på inntil 30 dagers varighet. Pass må være gyldig i minimum seks måneder etter planlagt utreisedato. Les mer

Filippinene ligger utsatt til for flere typer naturkatastrofer. I regntiden, som kan vare fra juni til slutten av desember, kommer det regelmessig tyfoner og tropiske stormer som kan ha vindstyrke på over 200 km/t. Tyfonvarslingssystemene har etter hvert blitt svært gode, og via satellitt kan man som regel spore tyfonene i noen dager før de treffer land og beregne omtrentlig bane og styrke. F Les mer

Filippinene er mer vestlig orientert enn de fleste andre land i regionen. Engelsk fungerer godt i byene, og er også det språket som er mest benyttet i sentraladministrasjonen og i næringslivet. I distriktene benyttes ofte tagalog eller lokale språk og dialekter – det finnes over 100 til sammen. Les mer