Bilaterale forbindelser

26.11.2013 // Norge og Filippinene har hatt diplomatiske forbindelser siden 1948

Les mer om vår felles historie på Norway and the Philippines - An overview.

Diplomatiske forbindelser
Besøksutvekslingen, på både minister- og statssekretærnivå, har i de senere år særlig vært relatert til Norges rolle som tilrettelegger i fredsprosessen mellom myndighetene og den kommunistiske opprørsbevegelsen.

På skipsfartsiden er det lange og sterke bilaterale tradisjoner. Det er rundt 30 000 filippinske sjømenn ombord på norskkontrollerte skip, og norske rederier driver utstrakt opplærings- og bemanningsvirksomhet på Filippinene. I løpet av de siste år er det foretatt betydelige norske investeringer i den filippinske vannkraftsektor gjennom SN Power.

Siste års besøk fra Norge

  • Utenriksminister Børge Brende, januar 2014, oppføling humanitær katastrofe.
  • Statssekretær Kristin Maurstad, NHD, februar 2013 i anledning maritimt samarbeid.
  • Statssekretær Øyvind Slåke, NHD, oktober 2008 i anledning feiring av 60 år med diplomatiske forbindelser.
  • IPU-delegasjon ledet av stortingsrep. Karin Andersen, mars 2005.

Siste års besøk til Norge

  • Minister for fredsprosesser Teresita Quintos-Deles, 2012 og  2011, Fredsprosessen
  • Minister for fredsprosesser Annabella Abaya, 2010, Fredsprosessen
  • Minister for fredsprosesser J. Dureza, juni 2007, Fredsprosessen
  • Nasjonal sikkerhetsrådgiver N. Gonzales, juni 2007, Fredsprosessen
  • Minister for fredsprosesser J. Dureza, juni 2006, Fredsprosessen
  • Utenriksminister A. Romulo, januar 2005

Samhandel
Eksport til Filippinene: 680 mill. NOK (2012)
Import fra Filippinene: 203 mill. NOK (2012)

Norske bedrifter
Det er et tredvetalls norske bedrifter representert på Filippinene, hovedsaklig innenfor skipsfart/maritim sektor. 


Bookmark and Share