Bistand fra ambassaden til nordmenn i utlandet

Her finner du viktig informasjon om hva utenriksstasjonen kan bistå med for nordmenn i utlandet.

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.

En oversikt over hva utenriksstasjonene kan bistå med finnes på:                                     https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/bistand-i-utlandet/id2422696/

En oversikt over gebyrer på tjenester utenriksstasjonene tilbyr: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/lover_regler/forskrifter/2014/gebyr_2014.html?id=764442 

Se for øvrig også Stortingsmelding 12 (2010-2011) om bistand til nordmenn i utlandet.

 


Bookmark and Share