Bistand fra ambassaden til nordmenn i utlandet

Her finner du viktig informasjon om hva utenriksstasjonen kan bistå med for nordmenn i utlandet.

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig. En oversikt over hva utenriksstasjonene kan bistå med finnes på:

http://www.landsider.no/tips/bistand/

Se for øvrig også Stortingsmelding 12 (2010-2011) om bistand til nordmenn i utlandet.

 


Bookmark and Share