Pass, personnummer og statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til filippinsk politi på stedet. Les mer

På grunn av Norges forpliktelse til Schengen-avtalen er det nå blitt obligatorisk med biometriske data i alle norske pass. Det innebærer at alle pass-søkere over 10 år må møte personlig ved ambassaden for å avlegge biometri. Les mer

Her finner man utfyllende informasjon om krav og behandlingstid i forbindelse med søknad om statsborgerskap, personnummer og pass for barn født i utlandet. Les mer