Pass, personnummer og statsborgerskap

Photo: Nancy Bundt/ Innovation Norway .

Her finner du informasjon om tap og bibehold av norsk statsborgerskap. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til filippinsk politi på stedet. Les mer

På grunn av Norges forpliktelse til Schengen-avtalen er det nå blitt obligatorisk med biometriske data i alle norske pass. Det innebærer at alle pass-søkere over 10 år må møte personlig ved ambassaden for å avlegge biometri. Les mer

Her finner man utfyllende informasjon om krav og behandlingstid i forbindelse med søknad om statsborgerskap, personnummer og pass for barn født i utlandet. Les mer