Inngåelse av ekteskap på Filippinene

Ambassaden i Manila har ikke vigselsrett.

For informasjon om norske ambassader med vigselsrett, vennligst se lenke her.

Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos filippinske myndigheter må først kontakte Folkeregisteret/Skatteetaten for få prøvet sine ekteskapsvilkår. Prøving av ekteskapsvilkår skal foretas ved det Folkeregister man er registrert bosatt i Norge, selv om man er bosatt i utlandet. For borgere bosatt i utlandet skal prøvingen foretas av Folkeregisteret der man sist var registrert. For norske borgere uten norsk personnummer eller norsk pass, gjelder egne regler.  For mer informasjon, vennligst les lenkene til Skatteetaten og Barne-, Ungdoms- og Familieetaten på høyre side.

Filippinsk lov krever at utlendinger som ønsker å gifte seg på Filippinene må få fremlegge et Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (LCM) før inngåelse av ekteskap.
Dokumentet utstedes av ambassaden i Manila ved presentasjon av original Ekteskapsattest («Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett») som er utstedt av lokalt skattekontor i Norge.  LCM får samme gyldighetstid som ekteskapsattesten (4 mnd.) 

For at ambassaden skal kunne utstede LCM kreves i tillegg følgende dokumentasjon:

  • Kopi av den norske parts pass
  • Kopi av den filippinske parts pass eller fødselsattest

Utstedelse av LCM er gebyrpålagt og koster PHP 1.200.  Saksbehandlingstid for utstedelse av dokumentet er én dag. Det er ikke nødvendig å bestille tid.

 

Prosedyre for søknad om lokal vigsel hos filippinsk myndighet
Så snart den norske part har fått utstedt «Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage» (LCM) fra ambassaden må begge parter levere inn søknad om ekteskap hos det filippinske folkeregister (Philippine Civil Registrar) på stedet/i byen er en av partene er bosatt.  Den norske part må fremlegge: 

  1. Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (LCM)
  2. Skilsmissebevilling eller dødsattest, der dette er aktuelt
  3. Norsk pass
  4. Dokumentasjon vedrørende foreldres samtykke/råd, hvis aktuelt.  (Personer mellom 18 og 21 må ha skriftlig tillatelse fra foreldre for å kunne gifte seg på Filippinene; personer mellom 22 og 25 må ha mottatt foreldres råd. Filippinsk lov forbyr ekteskap for personer under 18 år.
  5. Før-ekteskapelig rådgivningsseminar. 

Prosesstid for ekteskapsattest er 10 dager.  En dommer, prest eller annen autorisert myndighetsperson kan utføre vielsen.

Øvrige spørsmål relatert til filippinske ekteskapsregler må rettes til filippinske myndigheter (for eksempel den filippinske ambassaden i Oslo).

 

NB.
Etter ekteskapsinngåelse oppfordres det til at den norske part registrer vigselen hos Skatteetaten på bosted i Norge.  Hvis den norske borger har meldt utflytting skal attesten sendes Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Før innsendelse må attesten legaliseres hos det filippinske Department of Foreign Affairs (DFA).  Deretter må attesten fremvises på den norske ambassaden for legalisering av DFA’s signatur (gebyrpålagt handling PHP 1.200).

Skatteetaten har utarbeidet en spesiell instruks knyttet til krav om dokumentasjon for å kunne registrere vigsel i Norge.  Lenken finnes på høyre side.


Bookmark and Share