Inngåelse av ekteskap på Filippinene

Ambassaden i Manila har ikke vigselsrett.

For informasjon om norske ambassader med vigselsrett, vennligst se lenke her.

Prosedyre for norske borgere som ønsker å inngå ekteskap på Filippinene: 

1. Prøving av ekteskapsvilkår: Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos filippinske myndigheter, må først kontakte skattekontoret for få prøvet sine ekteskapsvilkår. Prøving av ekteskapsvilkår skal foretas ved det skattekontoret man er registrert bosatt i Norge, selv om man er bosatt i utlandet. For borgere bosatt i utlandet, skal prøvingen foretas av skattekontoret der man sist var registrert bosatt i Norge. Spesifiser at du skal gifte deg på Filippinene, og at du derfor har behov for å få prøvingsattesten på engelsk.

 

Attesten du mottar heter «Certificate of no Impediment to Marriage» (på norsk «Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett» (tidl. kalt "Ekteskapsattest"). Den inneholder informasjon på engelsk om begge parter og er KUN gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato. 

 

Les mer  om «Certificate of no Impediment to Marriage» på Skatteetatens hjemmeside.

 

Merk: Har man tidligere vært gift, må også skillsmissebevilgningen fremvises. Denne kan bestilles via Fylkesmannen der man var bosatt under ekteskapet. Skillsmissebevilgningen skrives kun ut på norsk, og du må selv sørge for å få oversatt bevillingen fra norsk til engelsk av en autorisert oversetter i Norge.

 

2. Legalisering av dokumentet: Attesten må deretter legaliseres av Utenriksdepartementet. Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet. 

 

Les mer om legalisering av Utenriksdepartementet på Regjeringen.no

 

3. Dokumentet må så fremvises ved den norske ambassade i Manila: Det er krav fra filippinske myndigheter at original dokument skal fremvises til den norske ambassade i Manila for notarialbekreftelse. Dvs. at man får ambassadens bekreftelse på at underskriften på dokumentet er gyldig. Det påfølger et gebyr for denne tjenesten.

 

Prosedyre for søknad om lokal vigsel hos filippinsk myndighet:
Så snart dokumentasjonen fra Norge er fullstendig må begge parter levere inn søknad om ekteskap hos det filippinske folkeregister (Philippine Civil Registrar) på stedet/i byen der en av partene er bosatt.  Den norske part må fremlegge: 

  1. Norsk pass.
  2. Fødselsattest (engelsk utgave).
  3. Skilsmissebevilling eller dødsattest, der dette er aktuelt. Engelsk utgave fra Skatteetaten (ambassaden kan ikke oversette dokumentet). Disse dokumentene må også notarialbekreftes - Se veiledning over (samme som Ekteskapsattesten) 
  4. Dokumentasjon vedrørende foreldres samtykke/råd, hvis aktuelt.  (Personer mellom 18 og 21 må ha skriftlig tillatelse fra foreldre for å kunne gifte seg på Filippinene; personer mellom 22 og 25 må ha mottatt foreldres råd. Filippinsk lov forbyr ekteskap for personer under 18 år.
  5. Før-ekteskapelig rådgivningsseminar. 

Prosesstid for ekteskapsattest er vanligvis 10 dager.  En dommer, prest eller annen autorisert myndighetsperson kan utføre vielsen.

Øvrige spørsmål relatert til filippinske ekteskapsregler, må rettes til filippinske myndigheter (for eksempel den filippinske ambassaden i Oslo).

Annen informasjon
Etter ekteskapsinngåelse, oppfordres det til at den norske part registrer vigselen hos Skatteetaten på bosted i Norge.  Hvis den norske borger har meldt utflytting, skal attesten sendes Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Før innsendelse, må attesten legaliseres hos det filippinske utenriksdepartementet - Department of Foreign Affairs (DFA).  Deretter må attesten fremvises på den norske ambassaden i Manila for legalisering av DFA’s signatur (gebyrpålagt handling, se prislisten her).

Skatteetaten har utarbeidet en spesiell instruks knyttet til krav om dokumentasjon for å kunne registrere vigsel i Norge. Les mer 


Bookmark and Share