Bistand til nordmenn

Her finner du viktig informasjon om hva utenriksstasjonen kan bistå med for nordmenn i utlandet. Les mer

Fra 1. november åpner Akershus fylkeskommune for søknader til den nye oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Ambassaden i Manila har ikke vigselsrett. Les mer

Norsk førerkort kan benyttes på Filippinene i inntil tre måneder. Skal man være her lengre enn tre måneder kreves filippinsk førerkort. Les mer

Ambassaden anbefaler bruk av Western Union for pengeoverføringer til og fra Filippinene. I ytterste instans kan det søkes om nødlidenhetslån til dekning av hjemreise ved første anledning. Les mer

I visse tilfeller kan man bli innvilget fri rettshjelp etter søknad enten i Norge eller på Filippinene. Les mer

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå med informasjon til pårørende og ved hjemsendelse av kiste eller urne. Når norske borgere dør på Filippinene er det viktig at ambassaden varsles så fort som mulig. Les mer

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Les mer

For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende medlemskap, trygd og pensjon ved opphold på Filippinene bør NAV Internasjonalt kontaktes. Les mer