Bistand til nordmenn

Her finner du viktig informasjon om hva utenriksstasjonen kan bistå med for nordmenn i utlandet. Les mer

Ambassaden anbefaler bruk av Western Union for pengeoverføringer til og fra Filippinene. I ytterste instans kan det søkes om nødlidenhetslån til dekning av hjemreise ved første anledning. Les mer

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre. Les mer

Norsk førerkort kan benyttes på Filippinene i inntil tre måneder. Dersom man skal være på Filippinene lenger enn tre måneder, kreves det filippinsk førerkort. Les mer

Egne regler gjelder for nordmenn bosatt i utlandet. Les mer

Det er mulig å ta eksamen ved ambassaden i Manila. Les mer