Nav International kommer til å informere om medlemskap i norsk folketrygd og konsekvenser av ikke å være medlem. Regler for eksport av uføretrygd, barnetrygd, tekniske hjelpemidler og andre ytelser. Nav Pensjon vil informere om nytt regelverk på alderspensjon, søknadsprosessen på alderspensjon, forsørgingstillegg og etterlattepensjon, kontaktinformasjon og bruken av selvbetjeningsløsningen Din...

Les mer
Photo: regjeringen.no.

I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september.

Les mer

Den siste tidens evakueringer rundt Mount Mayon-vulkanen aktualiserer på ny spørsmålet om hvordan nordmenn på Filippinene skal forholde seg ved naturkatastrofer.

Les mer

Ambassaden vil de nærmeste månedene invitere til informasjonsmøter for norske borgere i ulike deler av Filippinene. I mai 2015 vil ambassaden i samarbeid med Sjømannskirken besøke Cebu, Dumaguete og Angeles City.

Les mer

Det viktigste rådet vi kan gi reisende nordmenn er at de aldri glemmer å tegne reiseforsikring. Får du problemer under reise og opphold i utlandet kan du ikke regne med at norske myndigheter ordner opp, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre

Les mer