Advarsel!

Ambassaden har den siste tiden blitt kontaktet av flere nordmenn som har opplevd å bli lurt av filippinske borgere i forbindelse med søknad om visum eller oppholdstillatelse. Dette gjelder på ingen måte de fleste sakene, men det har dukket opp nok tilfeller til at ambassaden ønsker å publisere en advarsel.

Det dreier seg i hovedsak om tilfeller der personer i Norge har fått kontakt med en person på Filippinene via internett, og der partene aldri har møtt hverandre personlig. Det har ved flere anledninger vist seg at personen på Filippinene gir den norske parten feilaktige opplysninger om gebyr, intervju, og øvrige søknadsprosedyrer. Vedkommende vil som regel også be om stadig nye pengeoverføringer for å dekke diverse (uriktige) utgifter. Personen på Filippinene tar i disse tilfellene ikke kontakt med ambassaden, og ingen søknad om visum eller oppholdstillatelse blir levert.

Vi gjør oppmerksom på at referansepersonen i Norge kan betale søknadsgebyret på vår søknadsportal, og dermed være sikret at pengene går til det ønskede formålet. Dersom det viser seg at søkeren ikke møter opp til avtalt tid på ambassaden, kan vi henlegge saken og refundere gebyret. Informasjon om søknadsportalen og direkte link til denne, finner du her: http://www.norway.ph/embassy/visainfo/apn/apn/. Videre kan det være nyttig at personen i Norge får skriftlig fullmakt av søkeren slik at ambassaden har anledning til bekrefte/avkrefte opplysninger om søknaden. Informasjon om fullmakt finner du her: http://www.udi.no/Oversiktsider/Skjemaer-og-maler/Soknadsskjemaer/Fullmaktskjema/ 

Vi anbefaler under ingen omstendigheter at referansepersoner i Norge betaler for en flybillett før en søknad er innvilget. For søknader om Schengen-visum ber vi i utgangspunktet kun om dokumentasjon på at billetter er reservert (ikke betalt). Dersom den norske parten har fullmakt i saken, kan vedkommende henvende seg til ambassaden pr. e-post (visa.manila@mfa.no) og få bekreftet at søknaden er innvilget før man betaler for flybilletten.

Til slutt anbefaler vi at referansepersoner i Norge leser gjennom ambassadens prosedyrer og dokumentasjonskrav slik at de selv vet hva som er gjeldende: http://www.norway.ph/embassy/visainfo/.

 De som ønsker å invitere filippinske borgere på kortidsbesøk inntil 90 dager, bør også gjøre seg kjent med visumpraksis for Filippinene: http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path=%7BADE2F9A5-10AF-4DDA-92EE-CAD7CC2CFAF0%7D 


Bookmark and Share