Viktig informasjon til deg som har barn med dobbelt statsborgerskap (scroll down for information in English).

Les mer

Ambassaden har den siste tiden blitt kontaktet av flere nordmenn som har opplevd å bli lurt av filippinske borgere i forbindelse med søknad om visum eller oppholdstillatelse. Dette gjelder på ingen måte de fleste sakene, men det har dukket opp nok tilfeller til at ambassaden ønsker å publisere en advarsel.

Les mer

Etter Forvaltningsloven, er det kun den som er part i saken som har innsynsrett og klagerett.

Les mer

Som et viktig steg i å bedre kundeservice og redusere behandlingstiden for visum og oppholdssaker, benytter ambassaden den norske søknadsportalen ('Application Portal'). Dvs at søker eller referanse fyller ut søknadsskjema, betaler behandlingsgebyret og booker avtale (for intervju og innlevering av medfølgende dokumenter) på søknadsportalen.

Les mer

Ambassaden mottar over 17 000 søknader i året. Obligatorisk booking er derfor påkrevet for alle søkere. Time bestilles på søknadsportalen ('Application Portal') etter man har fylt ut søknadskjemaet og betalt søknadsgebyret.

Les mer

Part i saken Først må det slås fast at det er den filippinske borgeren som er søker og den part som ambassaden forholder seg til både når det gjelder mottak av søknaden, selve behandlingsprosessen og formidling av utfallet av søknaden. Referansen anses ikke som part i denne søknaden, til tross for at referansen stiller økonomisk garanti og er den som inviterer. Skal referansen regnes som part

Les mer