Frivillig reiseregistrering for norske borgere på Filippinene

Et økende antall nordmenn besøker Filippinene hvert år og de aller fleste besøk forløper uten dramatikk. Man bør likevel være klar over at ulykker, væpnede konflikter og naturkatastrofer gjør at man ved opphold på Filippinene bør ta visse forholdsregler.

Reiseregistrering.no

Reiseregistrering er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Hensikten er å gjøre det lettere for UD eller ambassaden å få kontakt med deg i en krisesituasjon. Dersom du er registrert, vil vi ha mulighet til å kontakte deg både via e-post, SMS eller telefon.

Vi anbefaler derfor alle reisende, samt fastboende nordmenn på Filippinene, å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen. Dette gjøres elektronisk gjennom reiseregistrering.no.

Manuell oversikt blir makulert

Reiseregistrering.no ble etablert i 2011. I en overgangsperiode har ambassaden gitt publikum anledning til manuell registrering. Denne ordningen avvikles nå, og fra 1. juni 2015 vil ambassaden kun benytte seg av opplysningene i reiseregistrering.no.

Dersom du fortsatt ønsker å være registrert ved ambassaden, må du selv legge inn oppdatert informasjon på reiseregistrering.no. Du må selv gjøre dette fordi systemet krever en personlig kode slik at ikke andre får tilgang til opplysningene dine.

Er du i tvil om du er registrert med korrekte opplysninger, eller har du behov for teknisk assistanse ved registrering, vennligst ta kontakt med Aleksander Solum på epost Sverre.Aleksander.Solum@mfa.no.

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre eller slette disse når som helst.

I en krisesituasjon 

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde, eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad. Ambassaden kan kontaktes på +63 2 317 2700, UDs operative senter kan kontaktes på +47 2395 0000. Vi anbefaler å lagre disse numrene slik at man har dem i beredskap.

Videre anbefales norske borgere å holde seg oppdatert om en eventuell krise via filippinske medier og om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.


Bookmark and Share