Photo: CDC/James Gathany .Photo: CDC/James Gathany

Reiseråd fra Folkehelseinstituttet – gravide frarådes å reise til Filippinene

Folkehelseinstituttet har kommet med et reiseråd for Filipinene. Bakgrunnen for reiserådet er utbruddet av zikafeber/zikavirus på Filipinene. Blant annet frarådes gravide å reise til Filipinene.

Ambassaden anbefaler alle norske borgere som skal besøke Filipinene eller som bor på Filipinene, om å holde seg oppdatert via Folkehelseinstituttets hjemmesider.


Bookmark and Share